Rodinné domy, byty a jádra

 • Elektroinstalace nových rodinných domů a bytů.
 • Rekonstrukce a úpravy ve stávajících bytech a bytových jádrech.

Průmyslové objekty

 • Osvětlení průmyslových hal.
 • Rozvody a zapojení strojů a technologie.

Školy a školky

 • Kompletní světelná a zásuvková elektroinstalace v nových i rekonstruovaných prostorech.

Bytové domy

 • Rekonstrukce páteřních rozvodů a elektroměrových skříní.
 • Osvětlení společných prostor schodišť a sklepů.

Hromosvody

 • Montáž ochrany proti blesku na rodinných domech, bytových domech, školách a halách.

Vyhřívání podlah, vjezdů a okapů

 • Instalace elektrického podlahového vytápění.
 • Ochrana proti zamrzání okapů, potrubí a vjezdů.

Koncerty

 • Kompletní instalace světelných a zásuvkových rozvodů.
 • Napojení zvuku pro pódium.