• Revize zařízení určených k ochraně před účinky atmosferické elektřiny.