Silnoproudé rozvody

  • Provádění výchozích a pravidelných revizí vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V.

Hromosvody

  • Revize zařízení určených k ochraně před účinky atmosferické elektřiny.

Spotřebiče

  • Revize přenosných elektrických zařízení.